Meiling maakt mooier

De geschiedenis van Meiling gaat terug naar 1928. Gestart als klein schildersbedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een grote regionale speler. Vanaf de oprichting bouwt Meiling aan een prachtig verhaal. Passie, kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap spelen hierbij een hoofdrol. Het schildersbedrijf is in de loop der jaren verder uitgebouwd met interieurinrichting en een professionele spuiterij. Vanuit de spuiterij zijn vervolgens de labels De Keukenspuiters en De Deurenspuiters ontstaan.

meiling maakt mooier.

De aanleiding

In de zomer van 2019 is Mandelo door Meiling gevraagd om mee te denken op het gebied van design en website-ontwikkeling. De website van Meiling was verouderd en toe aan vernieuwing. Datzelfde gold voor de websites van De Keukenspuiters en De Deurenspuiters. Omdat design, development en online marketing disciplines zijn die nauw met elkaar verbonden zijn, is door Mandelo geadviseerd om LeadLogic aan te haken. Op dat moment had Meiling nog geen inzicht in hun online activiteiten. Er waren Google Analytics accounts voor de verschillende websites aangemaakt en er liep een Google Ads campagne voor De Keukenspuiters. Echter was er geen centraal overzicht. Toen Mandelo starte met nieuwe webdesigns voor de labels, is LeadLogic gestart met een nulmeting.

Geen eenduidige branding labels - geen inzicht in data - beperkte vindbaarheid

Mooier maken als drijfveer

Mandelo werd gevraagd mee te werken aan een nieuwe website voor Meiling. Tijdens meerdere brainstorms kwam de belangrijkste vraag al snel naar boven: Straalt het merk uit wat het zou moeten uitstralen en hebben we een goede binding met de doelgroep? Door gebrek aan een sterke merkpositionering is het lastig om te communiceren met een eenduidige en herkenbare boodschap die de belangrijkste pijnpunten van de doelgroep aansnijdt.Wij zijn gestart met een nieuwe merkpositionering om alle facetten goed op elkaar aan te laten sluiten en een sterk fundament te creëren. Zowel op strategisch vlak als de visuele communicatie. Alles mooi samengevat in een brandbook. In dit brandbook hebben we bovendien de huisstijl vastgelegd voor de verschillende labels.

1
2
3
4

De nulmeting

Op het moment dat Mandelo bezig was met de ontwikkeling van het design zijn we vanuit LeadLogic gestart met de nulmeting. Vanuit de nulmeting is helder geworden waar de labels Meiling, De Keukenspuiters en De Deurenspuiters op online gebied stonden en ontwikkelden we een plan van aanpak, bestaande uit:

 • SEO-plan per website
 • Meetbaarheid: elke website is tot op detailniveau meetbaar gemaakt
 • Online campagne plan: welke kanalen zetten we in om de doelgroep regionaal zo effectief mogelijk te bereiken?

Omdat we vanuit online marketing tijdens het designproces al aangehaakt waren, hebben we er gezamenlijk voor gezorgd dat de vernieuwde websites vanuit design-, SEO- en conversie-oogpunt kloppend zijn.

Inzicht in data

Bij Meiling was sterk de behoefte aanwezig aan goed inzicht in data. Om die reden hebben we per label een Google Data Studio dashboard ingericht, waarin zowel website data als campagnestatistieken getoond worden. Daarnaast maken we gebruik van een management dashboard waarin de statistieken van alle labels in één overzicht staan. Hierdoor kan Meiling in één oogopslag de resultaten van alle labels analyseren.

Een sterke basis

Met een drietal verbeterde websites en goed inzicht in data is er een sterke basis neergezet om vervolgens structureel aan de slag te gaan met het verhogen van de vindbaarheid en de inzet van gerichte, online campagnes. Daarnaast hebben we binnen elke website het Digital Marketing Fundament geïmplementeerd. Een pakket van de beste online marketing tools die enerzijds bijdragen aan inzicht in data en anderzijds conversieverhogend werken. Zo tonen we op elke website een laagdrempelige WhatsApp widget, meten we alle telefonische conversies en monitoren we per website de belangrijkste zoekwoordposities. Ook deze data is weer gekoppeld aan het dashboard.

Structurele groei

Aangezien we direct voor alle drie de labels de vindbaarheid wilde vergroten en tegelijkertijd online campagnes in wilde zetten hebben we gezamenlijk per label focuspunten bepaald.

 • Meiling: focus op interieuradvies aanvragen.
 • De Keukenspuiters: focus op offerteaanvragen.
 • De Deurenspuiters: focus op offerteaanvragen.

Om te zorgen voor een continue onderstroom aan relevant websiteverkeer voegden  we per label geoptimaliseerde landingspagina’s toe binnen de website. Daarnaast ontwikkelden we Google Ads campagnes die goed aansluiten op deze pagina’s om een zo hoog mogelijke kwaliteitsscore te behalen. We adverteren hierbij regionaal om zo enkel consumenten te bereiken die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied. Naast Google Ads zetten we in op remarketing via Facebook en Instagram. Hierdoor kunnen we bestaande websitebezoekers die geen aanvraag hebben gedaan, opnieuw activeren om de website te bezoeken. Focus op het verhogen van de vindbaarheid, de inzet van Google Ads en remarketing hebben o.a. voor de onderstaande resultaten gezorgd:

1 29035.

De Keukenspuiters

Over een periode van 2 jaar een stijging van 43% in het aantal behaalde conversies

 • 4% stijging in het aantal contactaanvragen. 
 • 13% stijging in het aantal offerteaanvragen. 
 • 474 extra contactmomenten door de inzet van WhatsApp en het meetbaar maken van telefonische conversies. 
 • Een stijging van 15% in het organisch verkeer.

JIB9650.

De Deurenspuiters

Over een periode van 1 jaar een stijging van 101% in het aantal behaalde conversies

 • 100% stijging in het aantal contactaanvragen. 
 • 75% stijging in het aantal offerteaanvragen. 
 • 357 extra contactmomenten door de inzet van WhatsApp en het meetbaar maken van telefonische conversies.

JIB0772.

Meiling Putten

Voor de website van Meiling kan geen vergelijking gemaakt worden aangezien er voor livegang geen data gemeten werd. Binnen de nieuwe website hebben we onderstaande zaken inzichtelijk gemaakt:

 • Offerteaanvragen
 • Contactaanvragen
 • Interieuradvies aanvragen
 • Telefonische oproepen
 • WhatsApp berichten
 • Soft conversies zoals: 
  • download kleurenwaaier

Benieuwd naar de mogelijkheden?